Spelregels

Elk spel is onderhevig aan regels, zo ook airsoft. Hieronder onze regels en afspraken. Deze gelden voor iedereen die op ons terrein speelt of aanwezig is. Bij RSL Airsoft is het veiligheidsregelement zoals opgesteld door de NABV.

De basis veiligheidsregels van airsoft:

  • Neem altijd je NABV pasje en een legitimatie bewijs mee. Als deze niet kunnen worden getoond kan u niet spelen!
  • Draag in het speelveld (dus buiten de safetyzone) te allen tijde een deugdelijke veiligheidsbril. Doe deze niet af tijdens het spel, ook niet om de brilglazen schoon te maken.
  • De maximale Joulewaarden tijdens een reënactment volgen de NABV regelementen , waarin de meest recente versie leidend is.
  • Voor het begin van een Skirm zal elk airsoftapparaat getest worden door de organisatie. Elke deelnemer kan te allen tijde worden onderworpen aan extra veld testen van zijn airsoftapparaat. Indien de gemeten Joulewaarden te hoog is, zal het airsoftapparaat door de organisatie worden achtergehouden tot na het evenement.
  • De Marshall heeft altijd het laatste woord

Betreffende de veilige zone

  • Haal je magazijnen uit je airsoftapparaat voordat je in de veilige zone bent.
  • Vuur in een veilige richting 2-3 keer voordat je in de veilge zone bent zodat ook BB’s in het airsoftapparaat er uit zijn.
  • Zet wapen op Safe.
  • Airsoftapparaat in de veilige zonete allen tijde naar de grond richten.
  • Géén dry fire (vuren zonder BB’s) in de safetyzone.